Galerija slika u�enika 8. razreda O� Petra Kru�i�a Klis

Galerija slika 8.a
Galerija slika 8.b

Razrednik 8a Ivan �apkun

Razrednik 8b Zorica Pelivan